Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

17469

01.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 22.11.2018
Od 22.11.2018
14.09.2018 - 21.11.2018
14.09.2018 - 21.11.2018
14.09.2018 - 21.11.2018
01.08.2017 - 13.09.2018
01.08.2017 - 13.09.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
30.01.2020 30.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
23.01.2019 22.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
27.06.2018 27.06.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
03.01.2018 03.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
21.11.2018
13.09.2018
31.07.2017

19.01.2021

19.01.2021