Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

17375

01.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 14.05.2019
01.08.2017 - 13.05.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
17.02.2020 14.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
28.01.2019 02.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
23.08.2018 16.07.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
02.01.2018 01.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
13.05.2019
31.07.2017

15.07.2020

15.07.2020