Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

17357

01.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 01.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
08.08.2019 30.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
14.02.2019 11.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
26.06.2018 30.06.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
02.01.2018 01.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
31.07.2017

23.10.2019

23.10.2019