Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

16780

26.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 26.09.2020
30.10.2019 - 25.09.2020
30.10.2019 - 25.09.2020
28.06.2019 - 29.10.2019
28.06.2019 - 29.10.2019
18.04.2018 - 27.06.2019
18.04.2018 - 27.06.2019
26.07.2017 - 17.04.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
30.01.2020 30.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
25.02.2019 25.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
17.05.2018 17.05.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
25.09.2020
29.10.2019
27.06.2019
17.04.2018
25.07.2017

19.01.2021

19.01.2021