Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

16730

26.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 17.01.2019
26.07.2017 - 16.01.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
21.02.2020 21.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
22.08.2019 30.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
15.02.2019 17.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
10.01.2018 02.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
16.01.2019
10.09.2018
25.07.2017

15.07.2020

15.07.2020