Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

16695

26.07.2017

04.03.2022

ex offo výmaz

V konaní 43PExre/10/2018 bolo dňa 03.02.2022 vydané uznesenie č.k. 43PExre/10/2018-407, ktorým bolo rozhodnuté o výmaze partnera verejného sektora Starland Holding a.s., so sídlom Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 35 683 015 . Predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.03.2022.


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
05.11.2020 - 04.03.2022
18.09.2019 - 04.11.2020
26.07.2017 - 17.09.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
01.03.2022 25.02.2022 k 31. decembru kalendárneho roku
22.01.2021 21.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
29.02.2020 28.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
16.04.2019 12.04.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
26.01.2018 26.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Dátum začatia konania Dátum skončenia konania Dátum právoplatnosti rozhodnutia Spôsob rozhodnutia Spisová značka
30.04.2018 03.02.2022 04.03.2022 43PExre/10/2018

História dokumentov

Dátum
04.11.2020
15.11.2019
17.09.2019
21.03.2019
25.07.2017

27.03.2023

28.03.2023