Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

16463

22.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 26.08.2020
Od 17.01.2020
Od 10.05.2019
24.01.2019 - 18.02.2020
24.01.2019 - 09.05.2019
12.01.2018 - 23.01.2019
15.08.2017 - 25.08.2020
Od 22.07.2017
Od 22.07.2017
Od 22.07.2017
22.07.2017 - 25.08.2020
22.07.2017 - 16.01.2020
22.07.2017 - 23.01.2019
22.07.2017 - 11.01.2018
22.07.2017 - 24.11.2017
22.07.2017 - 24.11.2017
22.07.2017 - 24.11.2017
22.07.2017 - 14.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 22.07.2017 MUDr. Andrej Havrilla
22.07.2017 - 11.01.2018 MUDr. Radoslav Čuha MBA, MPH

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
04.07.2018 04.07.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
25.08.2020
18.02.2020
16.01.2020
09.05.2019
23.01.2019
11.01.2018
24.11.2017
14.08.2017
21.07.2017

19.01.2021

19.01.2021