Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

16354

22.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 03.01.2018
Od 22.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
10.01.2020 09.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
15.01.2019 02.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
25.06.2018 30.06.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
03.01.2018 03.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
02.01.2018
21.07.2017

15.07.2020

15.07.2020