Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

16278

21.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 02.08.2019
29.07.2017 - 01.08.2019
21.07.2017 - 28.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
29.07.2017 - 01.08.2019 Štefan Bujňák

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
07.01.2021 07.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
15.01.2020 02.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
05.01.2019 04.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
04.01.2018 03.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
12.12.2017 12.12.2017 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
01.08.2019
28.07.2017
20.07.2017

19.01.2021

19.01.2021