Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

16222

21.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 17.12.2019
Od 17.12.2019
Od 17.12.2019
11.07.2019 - 16.12.2019
07.03.2019 - 16.12.2019
28.02.2019 - 16.12.2019
28.02.2019 - 16.12.2019
28.02.2019 - 16.12.2019
28.02.2019 - 16.12.2019
23.06.2018 - 16.12.2019
21.07.2017 - 16.12.2019
21.07.2017 - 16.12.2019
21.07.2017 - 16.12.2019
21.07.2017 - 16.12.2019
21.07.2017 - 16.12.2019
21.07.2017 - 16.12.2019
21.07.2017 - 16.12.2019
21.07.2017 - 16.12.2019
21.07.2017 - 16.12.2019
21.07.2017 - 16.12.2019
21.07.2017 - 16.12.2019
21.07.2017 - 16.12.2019
21.07.2017 - 16.12.2019
21.07.2017 - 16.12.2019
21.07.2017 - 16.12.2019
21.07.2017 - 16.12.2019
21.07.2017 - 10.07.2019
21.07.2017 - 06.03.2019
21.07.2017 - 27.02.2019
21.07.2017 - 27.02.2019
21.07.2017 - 27.02.2019
21.07.2017 - 27.02.2019
21.07.2017 - 22.06.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
14.02.2020 13.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
05.03.2019 04.03.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
02.02.2018 02.02.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
16.12.2019
10.07.2019
06.03.2019
27.02.2019
22.06.2018
20.07.2017

19.01.2021

19.01.2021