Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

16222

21.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 11.07.2019
Od 07.03.2019
Od 28.02.2019
Od 28.02.2019
Od 28.02.2019
Od 28.02.2019
Od 23.06.2018
Od 21.07.2017
Od 21.07.2017
Od 21.07.2017
Od 21.07.2017
Od 21.07.2017
Od 21.07.2017
Od 21.07.2017
Od 21.07.2017
Od 21.07.2017
Od 21.07.2017
Od 21.07.2017
Od 21.07.2017
Od 21.07.2017
Od 21.07.2017
Od 21.07.2017
Od 21.07.2017
21.07.2017 - 10.07.2019
21.07.2017 - 06.03.2019
21.07.2017 - 27.02.2019
21.07.2017 - 27.02.2019
21.07.2017 - 27.02.2019
21.07.2017 - 27.02.2019
21.07.2017 - 22.06.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
05.03.2019 04.03.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
02.02.2018 02.02.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
10.07.2019
06.03.2019
27.02.2019
22.06.2018
20.07.2017

23.10.2019

23.10.2019