Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

16177

21.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 21.07.2017
Od 21.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
13.01.2021 13.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
10.01.2020 09.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
09.01.2019 09.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
04.01.2018 03.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
20.07.2017

05.03.2021

05.03.2021