Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

16089

20.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 07.09.2019
Od 07.09.2019
Od 07.09.2019
Od 07.09.2019
30.11.2018 - 06.09.2019
07.11.2018 - 06.09.2019
26.04.2018 - 06.09.2019
16.12.2017 - 06.09.2019
16.12.2017 - 06.09.2019
16.12.2017 - 12.04.2019
16.12.2017 - 12.04.2019
16.12.2017 - 12.04.2019
16.12.2017 - 06.11.2018
20.07.2017 - 06.09.2019
20.07.2017 - 29.11.2018
20.07.2017 - 25.04.2018
20.07.2017 - 15.12.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 16.12.2017 Ing. Erich Blanár

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
01.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
31.12.2019 31.12.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
02.07.2019 30.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
02.01.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
06.07.2018 30.06.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
31.12.2017 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
06.09.2019
12.04.2019
29.11.2018
06.11.2018
25.04.2018
15.12.2017
19.07.2017

15.07.2020

15.07.2020