Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

15843

19.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 06.08.2019
Od 06.08.2019
Od 06.08.2019
Od 06.08.2019
06.08.2019 - 27.01.2020
06.08.2019 - 27.01.2020
06.08.2019 - 27.01.2020
06.08.2019 - 27.01.2020
06.08.2019 - 27.01.2020
19.07.2017 - 05.08.2019
19.07.2017 - 05.08.2019
19.07.2017 - 05.08.2019
19.07.2017 - 05.08.2019
19.07.2017 - 05.08.2019
19.07.2017 - 05.08.2019
19.07.2017 - 05.08.2019
19.07.2017 - 05.08.2019
19.07.2017 - 05.08.2019
19.07.2017 - 05.08.2019
19.07.2017 - 05.08.2019
19.07.2017 - 05.08.2019
19.07.2017 - 05.08.2019
19.07.2017 - 05.08.2019
19.07.2017 - 05.08.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
28.02.2021 18.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
14.02.2020 13.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
24.06.2019 24.06.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
01.02.2018 01.02.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
17.02.2021
27.01.2020
05.08.2019
18.07.2017

05.03.2021

05.03.2021