Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

15783

19.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 19.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
19.07.2017 - 07.10.2019 Ing. Milan Hargaš
19.07.2017 - 07.10.2019 Pierre Poncik M.Sc.
19.07.2017 - 07.10.2019 Ing. Ján Szalay
27.09.2017 - 07.10.2019 Ing. Ján Valko
27.09.2017 - 07.10.2019 Ing. Rudolf Slezák
19.07.2017 - 26.09.2017 Ing. Štefan Šabík
19.07.2017 - 26.09.2017 Mgr. Ivana Zelizňáková

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
25.02.2020 25.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
22.08.2019 22.08.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
15.08.2019 15.08.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
24.05.2018 23.05.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
07.10.2019
26.09.2017
18.07.2017

15.07.2020

15.07.2020