Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

15689

18.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 29.07.2020
Od 29.07.2020
Od 29.07.2020
Od 29.07.2020
Od 13.07.2019
13.07.2019 - 28.07.2020
Od 18.07.2017
Od 18.07.2017
Od 18.07.2017
Od 18.07.2017
18.07.2017 - 28.07.2020
18.07.2017 - 28.07.2020
18.07.2017 - 12.07.2019
18.07.2017 - 12.07.2019
18.07.2017 - 12.07.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
04.01.2020 01.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
05.01.2019 04.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
28.07.2020
12.07.2019
17.07.2017

24.11.2020

25.11.2020