Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

15587

15.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 15.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 21.08.2020 Mgr. Jozef Gura
Od 21.08.2020 Ing. Bystrík Horváth
Od 21.08.2020 Mgr. Vladimír Karásek
Od 21.08.2020 Ing. Peter Majerčák
Od 21.08.2020 Ing. Ladislav Rigó
Od 21.08.2020 Ing. Róbert Záchenský
Od 21.08.2020 Ing. Jozef Zelenák
21.08.2020 - 18.12.2020 Milan Igaz
15.07.2017 - 07.10.2019 Ing. Milan Hargaš
15.07.2017 - 07.10.2019 Pierre Poncik M.Sc.
15.07.2017 - 07.10.2019 Ing. Ján Szalay
26.09.2017 - 07.10.2019 Ing. Ján Valko
26.09.2017 - 07.10.2019 Ing. Rudolf Slezák
15.07.2017 - 25.09.2017 Ing. Štefan Šabík
15.07.2017 - 25.09.2017 Mgr. Ivana Zelizňáková

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
28.08.2020 28.08.2020 iný dôvod
20.02.2020 20.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
15.08.2019 15.08.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
29.03.2019 28.03.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
03.03.2018 02.03.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
18.12.2020
20.08.2020
07.10.2019
25.09.2017
14.07.2017

19.01.2021

19.01.2021