Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

15529

15.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 15.07.2017
Od 15.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
20.07.2020 20.07.2020 iný dôvod
17.02.2020 17.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
07.02.2019 06.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
12.01.2018 11.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
28.05.2020
05.12.2017
14.07.2017

22.10.2020

23.10.2020