Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

15367

14.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 14.07.2017
Od 14.07.2017
Od 14.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
04.01.2021 04.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
25.02.2020 31.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
04.01.2019 04.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
04.01.2018 03.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
13.07.2017

17.04.2021

18.04.2021