Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

15324

14.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 05.12.2019
19.06.2019 - 04.12.2019
09.11.2018 - 20.01.2020
14.07.2017 - 18.06.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
05.01.2021 05.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
11.01.2019 08.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
04.01.2018 03.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
20.01.2020
04.12.2019
18.06.2019
08.11.2018
13.07.2017

19.01.2021

19.01.2021