Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

15141

13.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 03.01.2019
Od 13.07.2017
13.07.2017 - 02.01.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
03.03.2021 28.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
17.09.2020 30.06.2020 iný dôvod
28.02.2020 28.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
10.07.2019 10.07.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
14.02.2018 31.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
01.03.2021
02.01.2019
12.07.2017

17.04.2021

18.04.2021