Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

14950

12.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 12.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
30.01.2020 30.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
02.02.2019 01.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
23.01.2018 23.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
11.07.2017

15.07.2020

15.07.2020