Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

14907

12.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 12.07.2017
12.07.2017 - 20.07.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
13.01.2021 12.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
28.02.2020 28.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
04.01.2019 03.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
03.01.2018 02.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
20.07.2020
08.11.2017
11.07.2017

05.03.2021

05.03.2021