Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

14813

11.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 18.10.2018
22.09.2018 - 17.10.2018
11.07.2017 - 21.09.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
20.10.2017 - 24.10.2017 Ing. Branislav Sidor

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
11.03.2020 11.03.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
15.08.2019 15.08.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
15.03.2019 14.03.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
03.03.2018 02.03.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
03.10.2019
17.10.2018
21.09.2018
24.10.2017
19.10.2017
10.07.2017

15.07.2020

15.07.2020