Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

14801

11.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 13.10.2018
11.07.2017 - 12.10.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
18.08.2020 18.08.2020 iný dôvod
25.02.2020 25.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
15.08.2019 15.08.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
15.03.2019 14.03.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
03.03.2018 02.03.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
27.09.2019
12.10.2018
10.07.2017

19.01.2021

19.01.2021