Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

14674

08.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 26.05.2018
Od 26.05.2018
Od 08.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
11.02.2020 11.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
18.01.2019 17.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
12.01.2018 11.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
15.01.2019
25.05.2018
12.12.2017
07.07.2017

05.08.2020

05.08.2020