Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

14569

07.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 23.07.2019
24.10.2018 - 22.07.2019
07.07.2017 - 23.10.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
18.08.2020 18.08.2020 iný dôvod
20.02.2020 20.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
15.08.2019 15.08.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
16.07.2019 15.07.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
13.03.2018 12.03.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
30.09.2019
22.07.2019
23.10.2018
06.07.2017

19.01.2021

19.01.2021