Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

14565

07.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 03.10.2019
Od 07.07.2017
Od 07.07.2017
07.07.2017 - 02.10.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
07.07.2017 - 02.10.2019 Ing. Milan Hargaš
07.07.2017 - 02.10.2019 Pierre Poncik M.Sc.
07.07.2017 - 02.10.2019 Ing. Ján Szalay
28.09.2017 - 02.10.2019 Ing. Ján Valko
28.09.2017 - 02.10.2019 Ing. Rudolf Slezák
07.07.2017 - 27.09.2017 Ing. Štefan Šabík
07.07.2017 - 27.09.2017 Mgr. Ivana Zelizňáková

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
20.02.2020 20.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
15.08.2019 15.08.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
29.03.2019 28.03.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
02.10.2019
27.09.2017
06.07.2017

15.07.2020

15.07.2020