Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

14510

07.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 16.10.2018
22.09.2018 - 15.10.2018
07.07.2017 - 21.09.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 28.02.2020 Mgr. Ing. Márius Hričovský Dr. oec.
07.10.2017 - 16.10.2017 Ing. Branislav Sidor

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
22.03.2020 20.03.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
15.08.2019 15.08.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
15.03.2019 14.03.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
14.03.2019 14.03.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
03.03.2018 02.03.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
27.02.2020
07.10.2019
15.10.2018
21.09.2018
16.10.2017
06.10.2017
06.07.2017

15.07.2020

15.07.2020