Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

14475

07.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 16.08.2019
07.07.2017 - 15.08.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
24.02.2020 24.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
02.09.2019 02.09.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
24.03.2018 23.03.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
15.08.2019
06.07.2017

05.03.2021

05.03.2021