Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

14450

05.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 10.02.2021
Od 10.02.2021
Od 05.07.2017
Od 05.07.2017
Od 05.07.2017
Od 05.07.2017
Od 05.07.2017
Od 05.07.2017
Od 05.07.2017
05.07.2017 - 09.02.2021
05.07.2017 - 09.02.2021

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 05.07.2017 Michal Sýkora

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
31.01.2020 30.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
22.01.2019 21.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
11.01.2018 11.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
09.02.2021
04.07.2017

05.03.2021

05.03.2021