Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

14242

04.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 07.09.2019
Od 07.09.2019
03.08.2017 - 06.09.2019
04.07.2017 - 02.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
10.01.2020 09.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
09.01.2019 09.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
04.01.2018 03.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
06.09.2019
02.08.2017
03.07.2017

15.07.2020

15.07.2020