Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

14156

01.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 03.07.2020
Od 14.03.2019
27.04.2018 - 02.07.2020
27.04.2018 - 26.02.2020
27.04.2018 - 13.03.2019
01.07.2017 - 26.04.2018
01.07.2017 - 26.04.2018
01.07.2017 - 26.04.2018
01.07.2017 - 26.04.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
04.07.2019 30.06.2019 v súvislosti s plnením zo zmluvy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
02.07.2020
26.02.2020
13.03.2019
26.04.2018
30.06.2017

30.09.2020

01.10.2020