Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

14147

01.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 01.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
22.02.2021 22.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
23.01.2020 23.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
26.02.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
13.02.2018
30.06.2017

09.03.2021

09.03.2021