Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

14121

01.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 03.07.2020
Od 22.01.2020
23.05.2018 - 21.01.2020
01.07.2017 - 02.07.2020
01.07.2017 - 22.05.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
07.01.2021 31.12.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
04.07.2019 30.06.2019 v súvislosti s plnením zo zmluvy
08.03.2019 07.03.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
20.03.2018 19.03.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
02.07.2020
21.01.2020
22.05.2018
03.05.2018
30.06.2017

25.01.2021

25.01.2021