Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

13973

29.06.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 29.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
23.02.2021 22.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
10.01.2020 09.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
08.01.2019 07.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
10.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
28.06.2017

17.04.2021

18.04.2021