Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

13960

29.06.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 29.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
07.02.2020 07.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
07.01.2019 07.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
11.01.2018 10.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
28.06.2017

19.01.2021

19.01.2021