Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

13888

28.06.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 14.07.2020
Od 28.08.2019
28.08.2019 - 13.07.2020
26.04.2018 - 16.01.2020
26.04.2018 - 27.08.2019
28.06.2017 - 27.08.2019
28.06.2017 - 25.04.2018
28.06.2017 - 25.04.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
07.01.2021 31.12.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
04.07.2019 30.06.2019 v súvislosti s plnením zo zmluvy
08.03.2019 07.03.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
20.03.2018 19.03.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
13.07.2020
16.01.2020
27.08.2019
25.04.2018
27.06.2017

25.01.2021

25.01.2021