Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

13813

27.06.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 29.11.2018
Od 29.11.2018
29.11.2018 - 06.02.2020
29.11.2018 - 06.02.2020
03.10.2017 - 28.11.2018
27.06.2017 - 02.10.2017
27.06.2017 - 02.10.2017
27.06.2017 - 02.10.2017
27.06.2017 - 02.10.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
02.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
11.01.2019 10.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
09.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
06.02.2020
28.11.2018
02.10.2017
26.06.2017

25.01.2021

25.01.2021