Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

13748

27.06.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 26.02.2019
Od 26.02.2019
07.12.2018 - 25.02.2019
22.12.2017 - 06.12.2018
22.12.2017 - 06.12.2018
27.06.2017 - 21.12.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
30.01.2020 30.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
23.01.2019 22.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
24.01.2018 23.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
25.02.2019
06.12.2018
21.12.2017
26.06.2017

15.07.2020

15.07.2020