Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

13724

27.06.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 17.06.2020
Od 17.06.2020
25.03.2020 - 16.06.2020
05.11.2019 - 24.03.2020
27.06.2017 - 24.03.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
12.01.2021 12.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
07.07.2020 07.07.2020 iný dôvod
02.01.2020 02.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
03.01.2019 03.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
02.01.2018 02.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Dátum začatia konania Dátum skončenia konania Dátum právoplatnosti rozhodnutia Spôsob rozhodnutia Spisová značka
21.04.2020 5PExre/4/2020

História dokumentov

Dátum
18.01.2021
16.06.2020
24.03.2020
04.11.2019
09.01.2019
23.08.2018
03.01.2018
26.06.2017

05.03.2021

05.03.2021