Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

13570

22.06.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 21.10.2017
Od 22.06.2017
22.06.2017 - 20.10.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
22.06.2017 - 20.10.2017 Mgr. Martin Hallon

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
08.01.2021 08.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
13.07.2020 30.06.2020 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
13.07.2020 30.06.2020 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
17.01.2020 16.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
11.07.2019 30.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
03.01.2019 02.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
12.07.2018 30.06.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
01.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku
14.07.2017 13.07.2017 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
20.10.2017
21.06.2017

05.03.2021

05.03.2021