Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

13493

21.06.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 21.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
04.09.2020 03.09.2020 iný dôvod
26.02.2020 26.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
16.02.2019 14.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
11.01.2018 10.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
28.02.2020
18.12.2017
20.06.2017

22.10.2020

23.10.2020