Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

13469

21.06.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
15.08.2019 - 11.02.2020
Od 08.02.2019
21.06.2017 - 11.02.2020
21.06.2017 - 14.08.2019
21.06.2017 - 07.02.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
21.06.2017 - 07.02.2019 doc. Ing. František Duchoň PhD.

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
17.02.2020 14.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
15.08.2019 15.08.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
19.02.2019 11.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
02.01.2018 01.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
11.02.2020
14.08.2019
07.02.2019
20.06.2017

15.07.2020

15.07.2020