Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

13444

20.06.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 26.09.2020
26.02.2019 - 25.09.2020
26.02.2019 - 25.09.2020
16.12.2017 - 25.02.2019
27.09.2017 - 15.12.2017
20.06.2017 - 15.12.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
30.01.2020 30.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
23.01.2019 22.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
23.01.2018 23.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
25.09.2020
25.02.2019
15.12.2017
26.09.2017
19.06.2017

22.10.2020

23.10.2020