Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

13443

20.06.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 20.06.2017
Od 20.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
14.08.2020 14.08.2020 iný dôvod
21.01.2020 21.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
31.01.2019 31.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
11.01.2018 10.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
07.08.2020
19.12.2017
19.06.2017

22.10.2020

23.10.2020