Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

13405

20.06.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 04.02.2020
Od 04.02.2020
Od 20.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
30.07.2019 11.07.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
14.01.2019 11.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
22.08.2018 17.08.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
03.01.2018 02.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
03.02.2020
09.10.2019
19.06.2017

25.01.2021

25.01.2021