Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

13122

14.06.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 06.08.2020
Od 06.08.2020
Od 06.08.2020
Od 06.08.2020
Od 06.08.2020
Od 06.08.2020
Od 06.08.2020
03.08.2019 - 05.08.2020
10.03.2018 - 02.08.2019
31.01.2018 - 05.08.2020
31.01.2018 - 05.08.2020
31.01.2018 - 05.08.2020
31.01.2018 - 05.08.2020
31.01.2018 - 05.08.2020
14.06.2017 - 05.08.2020
14.06.2017 - 09.03.2018
14.06.2017 - 30.01.2018
14.06.2017 - 30.01.2018
14.06.2017 - 30.01.2018
14.06.2017 - 30.01.2018
14.06.2017 - 30.01.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
14.08.2020 14.08.2020 iný dôvod
16.01.2020 16.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
14.02.2019 13.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
30.01.2018 30.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
05.08.2020
09.01.2020
02.08.2019
09.03.2018
30.01.2018
12.12.2017
13.06.2017

22.10.2020

23.10.2020