Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

13118

14.06.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 14.06.2017
Od 14.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
13.01.2021 13.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
05.02.2020 05.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
18.01.2018 18.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
13.06.2017

19.01.2021

19.01.2021