Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

13113

14.06.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 12.02.2019
Od 23.01.2019
14.06.2017 - 11.02.2019
14.06.2017 - 22.01.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
14.06.2017 - 22.01.2019 Peter Kamenský

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
21.07.2020 21.07.2020 iný dôvod
19.02.2020 18.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
12.02.2019 11.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
10.01.2018 09.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
02.10.2020
28.04.2020
11.02.2019
22.01.2019
13.12.2017
13.06.2017

25.01.2021

25.01.2021