Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

13035

10.06.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 10.06.2017
Od 10.06.2017
Od 10.06.2017
Od 10.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 21.03.2019 Ing. Peter Dujava

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
24.02.2020 21.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
05.02.2019 28.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
23.01.2018 22.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
20.03.2019
09.06.2017

19.01.2021

19.01.2021